Bộ lọc
Chương 08: Lãnh đạo tiên phong Yuuji trở thành trưởng làng Honjou, lãnh địa Pasteur
Chương 1: Truyền thuyết về nghi thức " Liên lạc với người chết"
A Sequel For The Villainess (1-22End)
Tập 01 Điệu nhảy của người cướp ngôi vua địa ngục cùng tội nhân
Ác nữ sống hai lần
After Reincarnating as a Villain-faced B-class Adventurer in the Game, I Picked up the Protagonist and His Childhood Friend
Phần 3 - Chương 1 : Thánh Vương Quốc Rực Lửa ( arc Trở Về).