Bộ lọc
Chương 08: Lãnh đạo tiên phong Yuuji trở thành trưởng làng Honjou, lãnh địa Pasteur
Chương 1: Truyền thuyết về nghi thức " Liên lạc với người chết"
Tập 01 Điệu nhảy của người cướp ngôi vua địa ngục cùng tội nhân
Tập 1 - Sự trở lại của Công Chúa Hắc Tuyết
After Reincarnating as a Villain-faced B-class Adventurer in the Game, I Picked up the Protagonist and His Childhood Friend
Phần 3 - Chương 1 : Thánh Vương Quốc Rực Lửa ( arc Trở Về).
ARC 3 : OUT OF THE GAME - THỜI KHẮC CHIẾN TRANH