Lần cuối
Số từ
22,146
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
988

Tóm tắt

Tower Defense & Dungeon Attack RPG.
Tôi hoàn thành trò chơi mà không ai có thể vượt qua.
Nhưng khi tôi lấy lại ý thức thì tôi đã ở trong trò chơi.
Thực tế là tôi đang ở màn hướng dẫn, màn chơi mà bất kỳ chiến lược nào cũng không thể vượt qua.
"Tôi sẽ hoàn thành trò chơi chết tiệt này bằng mọi giá...!"

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.LN