Lần cuối
Số từ
274,495
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
2105

Tóm tắt

Riku Barusak vốn là thành viên thuộc dàn Harem của một nhân vật chính trong thế giới trò chơi. Thế nhưng 10 năm trước khi bắt đầu, những sự kiện đáng lẽ sẽ phải diễn ra đã thay đổi. Bất chấp sức mạnh thể lực vượt trội của mình, cô đã bị vứt bỏ chỉ vì không có tài để trở thành một Trừ Quỷ Sư. Vào lúc đó, định mệnh đã chệch khỏi con đường định sẵn và các bánh răng của số phận đã bị phá vỡ.

Xem thêm
Tên khác:
バルサック戦記 -片翼のリクと白銀のルーク
One-Winged Riku - I'm from a clan of demon hunters, but I found employment with the Demon King Army
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Volume I (Chương 001 - 31): 忌み子のリク編 - Riku: Đứa trẻ cấm kỵ
  2. 02.Volume I (Chương 001 - 31): 忌み子のリク編 - Riku: Đứa trẻ cấm kỵ
  3. 03.Webnovel
  4. 04.Volume I (Chương 001 - 31): 忌み子のリク編 - Riku: Đứa trẻ cấm kỵ
  5. 05.Volume II (Chương 32 - 100)
  6. 06.Volume II (Chương 32 - 100)
  7. 07.Volume II (Chương 32 - 100)
Volume I (Chương 001 - 31): 忌み子のリク編 - Riku: Đứa trẻ cấm kỵ
Volume I (Chương 001 - 31): 忌み子のリク編 - Riku: Đứa trẻ cấm kỵ
Webnovel
Volume I (Chương 001 - 31): 忌み子のリク編 - Riku: Đứa trẻ cấm kỵ
Volume II (Chương 32 - 100)
Volume II (Chương 32 - 100)
Volume II (Chương 32 - 100)
Bình luận (0)Facebook