Bộ lọc
Chương 1: Truyền thuyết về nghi thức " Liên lạc với người chết"
ARC 3 : OUT OF THE GAME - THỜI KHẮC CHIẾN TRANH
Tập 01: 1930 The rolling bootlegs
Tập 04: 1932 - Drugs And The Dominos
Tập 02: Boogiepop Returns: VS Imaginator