Bộ lọc
THE AWAKENING MONSTER
Trời xanh và mây trắng
Tập 01: 1930 The rolling bootlegs
Tập 04: 1932 - Drugs And The Dominos
Tập 7 — Viên Đạn Cải Cách Thế Giới