Nhóm dịch: Yozora
Giới thiệu
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối: