Bộ lọc
Giới thiệu nhân vật
LEVEL. 3: Bạn phải chấp nhận rằng không phải mọi việc luôn diễn ra theo ý mình
MÌNH KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG PHƯƠNG BẮC!