Bộ lọc
Tập 01: 1930 The rolling bootlegs
Tập 04: 1932 - Drugs And The Dominos
Tập 02 - Mùa thu, toàn là những lần đầu